Counselling

Sunshine Coast

Hva kan vi forvente når vi kommer til terapi?


Ofte ringer par og stiller spørsmål angående hva de kan forvente når de kommer inn til en terapisamtale.  Jeg vil forsøke å svare på noen av de vanligste spørsmålene her.  Hvis du har andre spørsmål, eller det er noe annet du lurer på, så er det bare å ta kontakt.  Hva skjer i terapitimen?


I begynnelsen av terapi bruker jeg tid på å forstå begge partnere sine perspektiver.  Det er alltid to sider.  I tillegg ser jeg på samspillet mellom dere.  Når jeg har fått en god forståelse av det som har blitt vanskelig mellom dere, vil jeg dele mitt kliniske perspektiv og ekspertise.  Jeg kommer også til å jobbe med å hjelpe dere å ta tak i vanskene som dere står fast i.  Hvor lenger varer en terapitime?


Parterapi er annerledes enn individuell terapi.  Det er to personer som det trengs å ta hensyn til, og derfor forlenges konsultasjonstimene utover de vanlige 1 times øktene.  Konsultasjonen varer oftest to timer eller 90 minutter.  Dette gir tid, for både deg og partneren, til å dele hvert deres perspektiv, samt at det gir meg tid til å dele min kliniske ekspertise.  Jeg trenger tid til å gi tilbakemeldinger og hjelpe dere å jobbe gjennom og ta tak i det som har blitt vanskelig mellom dere.  Selv om to timer kan høres lenge ut, mener jeg at lengre konsultasjoner er mer effektive og nyttige av flere grunner.  De lengre konsultasjonene gjør det mulig for prosessen å bevege seg raskere i en kortere tidsramme.  I lengden sparer det par for både tid og penger.  


Jeg er fleksibel når det gjelder hvor ofte par går i terapi.  Ideelt sett syns jeg det er mest effektivt hvis par deltar annen hver uke, men når hoveddelen av terapien er utført, kan det være lengre tid mellom terapitimene.  For par som er i krise og som føler at de trenger mer støtte ved å komme inn oftere, kan dette bli avtalt.  Skal vi komme inn sammen eller hver for oss?


Parterapi er mest effektivt hvis begge partnere deltar sammen.  Grunnen til dette er at det er viktig å kunne se på samspillet mellom dere, i tillegg til å høre begge sitt perspektiv.  Disse tre brikkene er nødvendig for å få et tydelig bilde av problemstillingen, og er viktig å ha for å kunne best hjelpe dere.  Å jobbe gjennom fastlåste samspillsmønstre er også ofte en stor del av terapien.  


Noen ganger har en ektefelle ting som de vil dele med terapeuten, men som de ikke føler seg komfortable med å si når partneren er til stede.  De kan være bekymret for partneren sin reaksjon, eller for at terapeuten kommer til å se dem krangle.  Dette er en normal bekymring, og en erfaren parterapeut vet hvordan de skal håndtere disse situasjonene.  Siden målet i terapien er å styrke relasjonen og kontakten mellom paret, så er det bedre hvis begge ektefeller deltar i terapi sammen, selv om det betyr å snakke om ubehagelige temaer.  Hva om ektefellen min ikke ønsker å delta i terapi?


Du er ikke den første som står i denne situasjonen.  Dette er en problemstilling som mange par ofte opplever.  Hvis ektefellen din ikke har lyst, men likevel er villig til å komme til terapi, så er dette en bra begynnelse.  Det kan være mange grunner til at mennesker ikke ønsker å gå i terapi.  For eksempel kan de være bekymret for at de kommer til å få skylden for alle problemene i ekteskapet, eller de kan være usikre på om terapi kommer til å hjelpe.  Kanskje de ikke er vant til å snakke om det de sliter med.  De kan også ha hatt negativ opplevelse av terapi.  Min erfaring er at når en person ser nytten av terapien, kan han/hun ofte ombestemme seg.  Noen av mine klienter som har fått størst utbytte av terapi, ønsket faktisk ikke å delta i terapi da de først kom!


Hvis du er i en situasjon hvor ektefellen din nekter å komme til terapi, vil jeg anbefale at du kommer inn på egenhånd.  Når du begynner å utvikle deg og ta tak i din del av det fastlåste samspillet, kommer det til å legge press på partneren din til å gjøre noe med sin del, ting han/hun har nektet å ta tak i og/eller unngått.  Det er faktisk slik at nesten alle endringer i parforhold skjer fordi en person er fast bestemt på å se endringer på et område.  Når denne personen tar tak i sin del, så legger det press på den andre partneren til å se på sin del også.  Det er slik endringer i parforhold ofte skjer, selv om par velger å delta sammen i terapi.  Det kan høres risikabelt ut å gjøre endringer alene, men dette er slik de fleste sterke ekteskap er bygd.  


Jeg har jobbet med par, hvor bare en i parforholdet har kommet til terapi.  I disse tilfellene har det vært slik at den andre partneren har ønsket brudd.  I disse situasjonene har jeg sett ektefellen som har kommet til terapi utvikle seg som person og tatt tak i sin del av det som har blitt vanskelig i parforholdet.  Jeg har også sett at partneren som har vært fast bestemt på brudd, plutselig ombestemme seg og velge å også delta i terapi.  


Kontakt meg på 401 72 905 eller nataliewestera@gmail.com hvis du ønsker å bestille en time eller har noen spørsmål.  Viken par- og familieterapi - Natalie Westera

Org nr - 926458167

Copyright © 2020

 All rights reserved

+47 401 72 905