Hvis du sliter med ekteskapet/parforholdet ditt og trenger hjelp, har du kommet til rett sted.  Jeg er spesialist i parterapi, og har 20 års klinisk erfaring i å hjelpe par og familier.

Min erfaring inkluderer, men er ikke begrenset til, å hjelpe par med å ta tak i følgende problemstillinger:


 • Kommunikasjonsproblemer
 • Fastlåste samspillsmønstre og konflikter
 • Utroskap
 • Uenigheter rundt foreldrerollen og barneoppdragelse
 • Par som har sklidd fra hverandre
 • Seksuelle problemer og mangel på lyst
 • Kjedelig sex
 • Fastlåst konflikt rundt arbeidsfordeling
 • Fastlåst konflikt rundt økonomi
 • Relasjonelle traumer
 • Konstant krangling og vonde konflikter
 • Fiendtlighet mot hverandre
 • Samspillsvansker med opprinnelsesfamilien og/eller svigerfamilien
 • Uenigheter rundt tidsbruk
 • Makt- og kontroll-kamper
 • Hjelpe par gjennom skilsmisser


Dette inkluderer at jeg har vært behadlingsansvarlig på familieavdelingen på Modum Bad og jeg har jobbet i privat praksis både her i Norge og i Australia.  Hvis du ønsker å vite litt mer om meg og hvorfor jeg brenner for å hjelpe par og familier er det bare å klikke på siden om Natalie Westera.  


Når i livet lærer vi hvordan vi bygger et godt ekteskap?

 

Jeg bruker ‘crucible neurobiological’ tilnærming når jeg jobber med par.  For mer informasjon om denne tilnærmingen kan du lese en av Dr David Schnarch’s bøker – Passionate Marriage, Intimacy and Desire, Brain Talk, eller besøke Crucible Institute sin nettside på https://crucible4points.com


Parene jeg har jobbet med har lært meg at all parterapi ikke er lik.  De har sagt at de har opplevd måten jeg jobber på som svært nyttig, og at terapien er veldig annerledes enn annen parterapi som de har hatt.  De føler seg sett og at denne måten å jobbe på virkelig hjelper dem å ta tak i problemene som de står fast i. Jeg har behandlet par som har vært i terapi i over 20 år og fremdeles står fast og sett de få store endringer med denne måten å jobbe på.  Det har lært meg at problemet ikke er at disse parene har feilet i terapi, men terapien som de har fått har feilet dem.  


Crucible terapi ser på mange problemer som oppstår i langvarige parforhold som uunngåelige og normale.  Problemene blir brukt som byggesteiner til et bedre parforhold.  Crucible terapi hjelper begge partnere i parforholdet å utvikle seg.  Crucible terapi hjelper paret å tydelig se fastlåste samspillsmønstre/konflikter, og hjelper dem å ta tak i dem.  Terapien hjelper par å håndtere fastlåste konflikter på en god måte.  Crucible terapi hjelper det beste i mennesker reise seg opp og snu på det som har blitt vanskelig i parforholdet.  Terapeuten tilbyr sin kliniske kunnskap og ekspertise for å hjelpe paret å jobbe seg gjennom problemene de sliter med.


Det er ikke noe mer givende og inspirerende enn å se et par komme inn i terapi i nærheten av å bli skilt og så forlate terapi med et bedre forhold enn det de begge trodde var mulig.  Dette er grunnen at jeg elsker jobbe min.  


Jeg håper du tar utfordringen med å bygge et godt ekteskap og utvikle deg som person!


Viken par- og familieterapi - Natalie Westera

Org nr - 926458167

Copyright © 2020

 All rights reserved

+47 401 72 905

Parterapi